Cirkel

Hejsan vad sker

Integrated solution

Traditional solution

Medarbetaren blir inbjuden av organisationens HR till plattformen för att påbörja sin hälsorörelse. Plattformen kundanpassas för organisationen så att användaren har en enhetlig användarupplevelse. Det första är att individen fyller i ett validerat formulär för att uppskatta sin egen hälsosituation för att i nästa steg ta ett blodprov med ett 10-tal markörer (blodsocker, kolesterol, blodstatus etc) tillsammans med mätning av fysiska mått (Visceralt fett, muskelmassa, kroppsfett, blodtryck, etc). I nuläget kan vi erbjuda detta på ett 80-tal platser i Stockholm men kommer snart utöka till övriga platser i Sverige. Dessa tester kan även kompletteras med tilläggstjänster i form av ytterligare markörer baserat på blodprovet. Genetiska tester. fys test som mäter syreupptagningsförmåga men även ge en bild av individens fysiska ålder. stressmätning via hjärtfrekvens varians för att få en djupare förståelse kring stressmoment i vardagen.