Pilotstudie

Pilotstudie

Under 2018 genomför Karolinska Institutet som en del av projektet Hälsorörelsen en pilotstudie som syftar till att utvärdera om användning av systemet Health Integrator, med eller utan coachning från en hälsopedagog, leder till förbättrade levnadsvanor.

Studien genomförs med deltagare från flera olika arbetsplatser i och omkring Stockholm och påbörjas i april och pågår till slutet av året. Studietiden för varje arbetsplats är 6 månader och studiestart sker i omgångar.

Företag som deltar i Stockholmsområdet i studien är Länsförsäkringar, Apoteket AB, Nobina och Arriva.

Studiedesign

Studien genomförs under 6 månader. För deltagare innebär medverkan att de vid studiestart och efter 3 månader utför följande mätningar som utförs i pilotstudien:

Blodtryck

Vilopuls

Längd

Midjemått

Våg, kroppssammansättning

Remiss* för blodprovstagning

Accelerometer (rörelsemätare)

*Långtidssocker” (HbA1c) och blodfetter. För blodprovet behövs ca 12 ml blod.

Deltagarna träffar en hälsopedagog under ca 45 minuter och vid det tillfället utförs mätningarna.

Deltagaren kommer att få använda hälsoplattformen och appen antingen direkt från studiestart eller efter 3 månader. Deltagaren arbetar med sina hälsomål med hjälp av hälsoplattformen under 12 veckor. Därefter svarar deltagaren på frågor om hur de upplevde systemet.

I studien ingår även en webbaserad enkät med frågor om hälsa, livsstil och livskvalitet vid studiestart och efter 3- och 6 månader. Enkäten tar ca. 40 minuter att besvara.

I studien ingår även två webbaserade enkäter. Den första enkäten innehåller frågor som används i forskningssyfte, och den andra enkäten besvaras i Health Integrator och är deltagarens personliga hälsoprofil.

Enkäterna innehåller frågor om hälsa, livsstil och livskvalitet som besvaras vid studiestart och efter 3- och 6 månader. Enkäten tar ca. 40 minuter att besvara.