Det digitala vaccinet som hjälper individen till bättre levnadsvanor

<h5><strong>Bakgrund</strong></h5>

Bakgrund
I dagens samhälle blir vi människor allt äldre men vi drabbas allt oftare av livsstilsrelaterade sjukdomar. Belastningen på vården ökar och samtidigt kan 80% av kroniska sjukdomar såsom tidig hjärtsjukdom, stroke och diabetes förebyggas (World Health Organization).

Vår lösning
Health Integrator är en plattform för att tillgängliggöra ett dynamiskt ekosystem av samhällsaktörer och tjänsteleverantörer som stöttar individer till hälsosammare levnadsvanor. Levnadsvanor är viktigt för att förebygga kroniska sjukdomar samt ge de redan sjuka personer en förbättrad livskvalitet.
Läs om Health Integrator i Dagens Medicin
PDF-version av artikeln
<h5><strong>Vår lösning</strong></h5>
Health Integrator är designad med skräddarsydda interventioner baserade på individens behov och förutsättningar och därigenom skapa maximalt stöd. Plattformen erbjuder en sammansatt kombination av Test och Analys samt Personlig Hälsorådgivning med en Marknadsplats för Hälsotjänster.

Klinisk validering pågår just nu i en pilotstudie

logo

Health Integrator är ett ekosystem och plattform, där Test och analys, Personlig Hälsorådgivning och en Marknadsplats för Hälsotjänster kombineras till en helhetslösning. Health Integrator stöttar individer till bättre levnadsvanor och tillförser organisationer med verktyg till ett mer hållbart arbetsliv.

Mer information och kontakt

info@healthintegrator.eu
logo

Health Integrator is an ecosystem and platform, where Health Screenings, Personal Health Coaching and a Marketplace for Health Services are combined in order to help individuals to better life habits and support organizations with tools for a sustainable work-life.

More information and contact

info@healthintegrator.eu